•  

  Oppdatering kommer i løpet av Juli 2024

  Lånet ble sagt opp

  da en trofast bankkunde

  konfronterte Banksjef i Handelsbanken.

   

  Da Ola Grøtte som er ansatt som banksjef i Handelsbanken Bedriftsavdeling

  i Søndre gate 14 Trondheim ble konfrontert

  om at han driver en "Butikk i Butikken"

  i strid med Handelsbanken etiske regler

  ble lånet til kunden sagt opp.

   

  Bankkunde slo hull på byllen dermed ble kunden også nektet videre kundeforhold hos Handelsbanken.

   

   

  Et mindre familieeid eiendomsselskap har gått til sak mot Handelsbanken Trondheim på grunnlag av en Banksjef Ola Grøtte driver en " Butikk i Butikken" som eiendom besitter og investor. Bedriftavdelingen som Grøtte er leder har hovedsakelig lånekunder i ja nettop eiendom i Trondheim. I Konkurranse med sine egne lånekunder driver han selv fra sin privatbolig i Lyngveien 19 7088 Heimdal og i strid med Handelsbanken sine etiske regler firmaet Licthville as orgnr. 988 408 468 med nettop det formål å drive innen eiendom og investeringer . Fra Handelsbanken etiske regler siteres

   

  6. Anställdas uppträdande Det är viktigt att anställda i Handelsbankenkoncernen inte kan misstänkas för att dra otillbörlig fördel av den kunskap om den finansiella marknaden som de får i sin verksamhet. Alla anställda ska vara väl förtrogna med vad som gäller enligt lagar och regler om insiderinformation- och marknadsmissbruk samt mutor och otillbörlig påverkan, och även iaktta Handelsbankens regler beträffande egna och närståendes värdepappers- och valutaaffärer.

   

  Anställda ska såväl i sin verksamhet inom koncernen som privat avstå från affärstransaktioner som strider mot Handelsbankens regler eller gällande lagstiftning. En anställd får inte handlägga frågor i vilka den anställde eller anhörig har ett personligt intresse, ej heller frågor för företag i vilket den anställde eller anhörig har ett väsentligt intresse. En anställd ska också avhålla sig från affärer eller andra åtaganden som allvarligt kan äventyra den egna ekonomin.

   

  För undvikande av beroendeställning till kunder och leverantörer ska anställda iaktta Handelsbankens regler vad gäller såväl mottagande som givande av personliga gåvor samt representation. Anställda ska anmäla uppdrag utom banktjänsten för godkännande enligt Handelsbankens regler. Anställda ska inte i någon form medverka i samarbeten eller agera på ett sätt som är eller kan uppfattas som konkurrensbegränsande. Ett antal samarbeten inom det finansiella området är uttryckligen undantagna från förbudet om samverkan mellan konkurrenter. Däremot är det t.ex. inte tillåtet att för Handelsbankens

  räkning ingå överenskommelser om priser eller andra villkor med företrädare för konkurrenter som medför en konkurrensbegränsning.

   

   

  Anställda får inte heller delta i diskussioner med eller på annat sätt ha sådan kontakt med företrädare för konkurrenter som innebär att konkurrensen hindras eller begränsas. Anställda som inte följer de regler som gäller för anställdas uppträdande kan bli föremål för åtgärder, inklusive disciplinära åtgärder, och i förekommande fall även rättslig

   

  Videre har Grøtte i 2015 tatt utbytte på kr. 3 000 000.- 2016

  kr. 2 000 000.-2017 kr. 652 920.- 2018 avsatt utbytte kr. 800 000.- 2019 avsatt utbytte

  kr. 400 000.- KR 6 852 920 i tillegg til lønn og frynsegoder som ansatt

  Banksjef .

   

  Siste: Ola Grøtte Politianmeldt for korrupsjon etter straffeloven paragraf 387 og 388 !

   

   

  Meld deg på vårt nyhetsbrev nederst på denne side og følg hele saken her.

   

  English version coming soon.

   

   

   

 • Har du vært i eller er i en lignende situasjon med Ola Grøtte & Handelsbanken på generell basis

  og ønsker og dele din historie med oss,

  vennligst ta kontakt med oss.

  Ønsker du å være anonym er det helt greit.

   

  Alle rettsdokumenter blir lagt ut her , også regnskapene til Ansatt Banksjef Ola Grøtte sitt

  100% eide selskap Litchville as orgnr. 988408468 fra 2005 til dags dato

  Facebook gruppe som vedrører " Gutteklubben Grei" Banksjefer , eiendomsmeglere og andre er under konstruksjon

   

   

 • Bekjemp Korrupsjon med alle Midler!